warmia24.pl miejscowościJeziorany

Rys historyczny

Tereny obecnych Jezioran i okolic we wczesnym średniowieczu zamieszkiwane były przez plemiona pruskich Bartów. Ślady ich bytowania w postaci wałów i fos zachowały się na Świętej Górze w pobliżu Krokowa. ... przeczytaj więcej »
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.