Teleadresowy niezbędnik

http://warmia24.pl/miejscowosci// data dodania: 4 marca 2013, 14:56

Lokalna Organizacja Turystyczna
Ratusz Miejski

Plac Jana Pawła II 1
tel. 89 757 38 26

Posterunek Policji

ul. Mickiewicza 7
tel. 997 lub 89 757 84 00

Straż Pożarna
ul. Jagiełły 1

tel. 998 lub 89 757 22 88

Pogotowie Ratunkowe
ul. Dąbrowskiego 16
tel. 999

Muzeum Warmii i Mazur
ul. Dąbrowskiego 54
tel. 89 757 28 48

Morąski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 19
tel. 89 757 26 40

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.