warmia24.pl miejscowościMorąg

Rys historyczny

Morąg założony został około 1280 roku w miejscu dawnej pruskiej osady, a prawa miejskie otrzymał w roku 1327. Tereny te należały do pruskiej krainy plemiennej Pogezania, którą w XIII stuleciu podbili Krzyżacy. ... przeczytaj więcej »
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.