warmia24.pl miejscowościMalbork

Rys historyczny

Historia osadnictwa terenów dzisiejszego Malborka wiedzie aż do młodszej epoki kamienia. W XII i XIII wieku zamieszkiwali je pruscy Pomezanowie, później zostały zdobyte przez książąt pomorskich, którzy nad Nogatem utworzyli gród Zantyr. ... przeczytaj więcej »
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.