warmia24.pl miejscowościJezioranyTurystyka i rozrywka

Zabytki i atrakcje turystyczne

http://warmia24.pl/miejscowosci// data dodania: 4 marca 2013, 17:07

 • Kościół św. Bartłomieja

   Najważniejszym jeziorańskim zabytkiem jest kościół św. Bartłomieja. Potężna gotycka budowla została wzniesiona w drugiej połowie XIV wieku, najprawdopodobniej w 1390 roku. Jest to świątynia typu halowego, ceglana na kamiennej podmurówce, trójnawowa i pięcioprzęsłowa. Od strony północnej mieści się piętrowa zakrystia, od południa kruchta, od zachodu kwadratowa wieża. Wewnątrz znajdują się sklepienia gwiaździste, wsparte na filarach. W ołtarzach kościelnych przedstawiono rzeźby wielu polskich świętych, zachował się również herb biskupa Szembeka. W głównym ołtarzu z okresu baroku przedstawiono św. Bartłomieja, w pozostałych czterech ołtarzach z XVIII i XIX wieku znajdują się wizerunki Św. Jana Nepomucena, Ukrzyżowania, Zdjęcia z Krzyża. Na wyposażenie świątyni składają się również: barokowa, bogato zdobiona ambona, barokowo-klasycystyczna kaplica chrzcielna, tablica pamiątkowa ks. Rogalli z 1763 r. oraz wiele innych dekoracji i sprzętów z okresu XVIII i XIX wieku. Ciekawym i bardzo cennym elementem architektonicznym jest pochodząca z XIX wieku kołatka o kształcie psiej głowy w drzwiach prowadzących z nawy do zakrystii, będąca przykładem typowo warmińskiego kunsztu odlewniczego.

 • Pozostałości zamku biskupiego i gotyckich obwarowań

   Pierwszy zamek w Jezioranach był budowlą drewnianą, około 1355 roku zaś rozpoczęto budowę murowanej siedziby biskupów warmińskich, którą skończono przed rokiem 1377. Pierwotnie miał on formę czteroskrzydłową z kwadratowym dziedzińcem i podzamczem. Otoczony był fosą. Wyglądem przypominał inne zamki warmińskie, m.in. zamek w Reszlu i Olsztynie. Dziedziniec zamkowy otoczony był krużgankami, w południowo-wschodnim narożniku budowli znajdowała się zaś wieża, w części dolnej kwadratowa, u góry cylindryczna. W 1783 roku w wyniku pożaru spowodowanego uderzeniem pioruna w zamkową wieżę, warownia spłonęła i nigdy nie została odbudowana. Na jej zachodnich fundamentach wybudowano siedzibę władz miejskich.

 • Kaplica św. Krzyża

   Barokowa kaplica z 1766 roku wzniesiona na miejscu wcześniejszego kościoła. Jej szczyt zdobi wieżyczka nakryta barokowym hełmem, wewnątrz zaś znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z 1600 r. z malarskim przedstawieniem Ukrzyżowania z przełomu XVII/XVIII wieku. Reprezentuje układ salowy a jej elewację zewnętrzną zdobią pilastry i belkowanie. Obecnie pełni ona funkcję kaplicy przedpogrzebowej.

 • Dawny kościół ewangelicko-augsburski

   Zabytkowy kościół ewangelicki, wzniesiony w latach 1886-1887 w stylu pseudogotyckim, na planie prostokąta, w układzie halowym. Posiada kwadratową wieżę i przyległą do niej kruchtę. Obecnie jest to kościół katolicki.

 • Kamień historyczny

   Pamiątkowy kamień postawiony w 2002 roku dla uczczenia dawnych, przedwojennych mieszkańców Jezioran.

 • Cmentarzysko kurhanowe w Kikitach

   Cmentarzysko kurhanowe odkryte w rejonie Biesówko - Kikity – Żardeniki, składające się z sześciu kurhanów. Znalezisko dowodzi istnienia na tych terenach ludnego skupiska osadniczego w okresie ok. III wieku p.n.e.

 • Miejski Ośrodek Kultury

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji

  • Kąpielisko nad jeziorem Ring

  • Wypożyczalnia sprzętu wodnego

  • Baza Sportów Wodnych w Kikitach

  • Hala sportowa

  • Solarium

  • Sauna

 • Ranczo Zerbuń Zacisze

   Gospodarstwo agroturystyczne poza standardową ofertą proponujące atrakcje takie jak: jazda konna, zabiegi odnowy biologicznej, sanie, łódki, rowery oraz minizoo.

 • Fajne miejsce! w Tłokowie

   Ośrodek agroturystyczny w pobliskim Tłokowie, nad jeziorem Pierścień. Naprawdę fajne!

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.