Teleadresowy niezbędnik

http://warmia24.pl/miejscowosci// data dodania: 4 marca 2013, 17:11

Urząd Miejski

Plac Zamkowy 4

tel. 89 539 27 41


Gminne Centrum Informacji
Plac Jedności Narodowej 12

89 718 15 32


Posterunek Policji

ul. Mickiewicza 9

tel. 89 718 10 97


Straż Pożarna

ul. Kopernika 41

tel. 89 718 28 49


Miejski Ośrodek Kultury

ul. Konopnickiej 4

tel. 89 718 12 16


Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Konopnickiej 13E

tel. 89 718 25 81

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.