warmia24.pl miejscowościJeziorany

Przyroda

Położone w dorzeczu Łyny, na Pojezierzu Olsztyńskim Jeziorany otoczone są przez dziewięć urokliwych jezior, z których największym jest Jezioro Luterskie. Tereny te odznaczają się typową dla ziemi warmińskiej różnorodnością krajobrazu, malowniczymi lasami i dolinami a także bogactwem świata flory i fauny. ... przeczytaj więcej »
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.