warmia24.pl miejscowościDobre Miasto

Rys historyczny

Historia Dobrego Miasta rozpoczyna się w Średniowieczu. Zostało ono założone w miejscu dawnej pruskiej osady, na sztucznej wyspie utworzonej poprzez przekopanie kanału Łyny, a prawa miejskie otrzymało w 1329 roku. ... przeczytaj więcej »
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.