warmia24.pl miejscowościBraniewo

Przyroda

Na terenie Braniewa i okolic można zaobserwować niezwykłe bogactwo przyrody. Miasto i gmina położone są na granicy kilku krain geograficznym – Równiny Warmińskiej, Wybrzeża Staropruskiego i Wysoczyzny Elbląskiej – czego efektem jest różnorodność form krajobrazowych ... przeczytaj więcej »
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.