warmia24.pl miejscowościBisztynek

Rys historyczny

Tereny Bisztynka zostały skolonizowane w ramach akcji zasiedlania Warmii prowadzonej przez wójtów biskupstwa warmińskiego. Lokację na prawie chełmińskim osada otrzymała w 1385 roku z rąk biskupa Henryka III Sorboma, a jej założycielami byli Jan i Jakub z Różnowa. ... przeczytaj więcej »
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.