warmia24.pl miejscowościElbląg

Rys historyczny

Elbląg (niem. Elbing) to miasto o metryce średniowiecznej, co czyni je jednym z najstarszych miast Polski. Założone zostało w 1237 roku przez krzyżackiego mistrza Hermanna von Balka, zaś prawa miejskie otrzymało  w 1246. ... przeczytaj więcej »
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.