warmia24.pl miejscowościElblągAktualności

O życiu w dawnym Elblągu

http://warmia24.pl/miejscowosci// data dodania: 7 listopada 2014, 11:45

Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Słonecznej zaprasza w czwartek 13 listopada o godz. 17.00 na spotkanie z archeolog Grażyną Nawrolską, która opowie o życiu mieszkańców dawnego Elbląga. Wstęp wolny.

Tematem spotkania będą mieszkańcy dawnego Elbląga, których życie codzienne próbuję odtworzyć i ukazać przede wszystkim na podstawie źródeł archeologicznych, uzyskanych podczas prawie 30-letnich prac wykopaliskowych prowadzonych na Starym Mieście w Elblągu. Kreśląc zarysy życia dawnych elblążan opieram się na naukowych ustaleniach, ale szukam też analogii do pamiątek z przeszłości dawnych miast. Ukazując skomplikowane losy mieszkańców Elbląga "weszłam" w ten dawny świat, który tak naprawdę okazał się ani odległy, ani zamknięty. Dawni elblążanie byli do nas podobni, ale i pod wieloma względami różni. Dlatego warto próbować zrozumieć ich działania i sposób życia. Znalezione podczas prac archeologicznych przedmioty codziennego użytku są swoistym "wehikułem czasu", łączącym przeszłość z teraźniejszością./Grażyna Nawrolska

Grażyna Nawrolska – archeolog, ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Studium Podyplomowego Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie we Wrocławiu. Pracowała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, Pracowniach Konserwacji Zabytków w Zamościu i Gdańsku i Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Jest autorką licznych publikacji w kraju i zagranicą, 2 książek i redaktorką kilku książek. Działa w kilku towarzystwach naukowych. Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw archeologii. Popularyzatorka historii Elbląga.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.