warmia24.pl miejscowościBraniewo

Braniewo

Braniewo Braniewo to najstarsze miasto warmińskie, w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie braniewskim, gminie Braniewo. Położone jest na granicy Wybrzeża Staropruskiego i Równiny Warmińskiej po obu brzegach rzeki Pasłęki w pobliżu jej ujścia do Zalewu (10 km). Powierzchnię 12,41 km2 zamieszkuje tu ok. 17 500 mieszkańców. Dawniej miasto pełniło funkcję portu handlowego i lokalnego ośrodka przemysłowego, obecnie przemysł ogranicza się głównie do małych firm. Okolice zaś skupione są na rolnictwie i rybołówstwie. W mieście od 2011 poszukiwane są złoża gazu łupkowego i badania sejsmiczne. Lokalną atrakcją jest stadnina koni, ogród botaniczny i zoologiczny. W gminie Braniewo funkcjonują dwa drogowe przejścia graniczne pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską (obwód kaliningradzki): Gronowo – Mamonowo i Grzechotki- Mamonowo, a w mieście znajduje się placówka Straży Granicznej.

Braniewo stanowi ważny węzeł drogowy i kolejowy. Krzyżują się tu drogi krajowe i wojewódzkie: 54, 504 i 507. Komunikację z bliższymi i dalszymi miastami Polski zapewniają przedsiębiorstwa PKS i przewoźnicy prywatni. Istnieje również połączenie kolejowe z Elblągiem, Gronowem i Olsztynem. Na rzece Pasłęce wybudowano w ramach projektu „Pętla Żuławska” przystań żeglarska, umożliwiającą cumowanie jachtów i małych łodzi. Dostęp do niej istnieje od Zalewu Wiślanego poprzez port w Nowej Pasłęce.

Braniewo to miasto o bogatej historii, ciekawym krajobrazie i atrakcyjnym położeniu. W średniowieczu było ono ważnym ośrodkiem kultury i gospodarki – pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów. W mieście zachowało się wiele zabytków architektury, rejestrujących czasy jego największej świetności. Od wielu lat trwają tu prace na odbudową zabytkowej Starówki braniewskiej, podczas których przywrócono blask licznym budowlom. Przez Braniewo wiodą liczne szlaki turystyczne – piesze i rowerowe, w tym również trasy międzynarodowe obejmujące najciekawsze zabytki i najpiękniejsze zakątki regionu. Na uwagę zasługuje również przyroda – miasto i jego okolice leżą bowiem na terenie chronionych parków i rezerwatów przyrody, które rejestrują bogactwo świata roślin i zwierząt. Sąsiedztwo Zalewu Wiślanego i innych nadzalewowych miasteczek, a także bliskość większych miast Pomorza i Warmii podnoszą walory Braniewa i czynią zeń coraz bardziej aktywny ośrodek turystyczny. Dochodzą do tego lokalne atrakcje, takie jak najmniejsze w Polsce ZOO połączone z ogrodem botanicznym i tradycyjne imprezy, jak na przykład Dni Braniewa, Spływ na nietypowym sprzęcie, Festiwal Wczesnośredniowieczny, Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie czy Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze.

Jest z pewnością Braniewo ciekawym punktem na mapie turystycznej środkowego odcinka północnej Polski. Stwarza szeroki wachlarz możliwości z zakresu biernego i aktywnego wypoczynku – pieszego, rowerowego i wodnego. To nieduże miasteczko idealne jest chociażby na weekendowe wycieczki krajoznawcze. Samo w sobie przyciąga różnorodnością walorów krajobrazowo-historycznych, jak również stanowi doskonały przerywnik na trasie między Pomorzem a Warmią i Mazurami. W mieście funkcjonuje baza noclegowo-gastronomiczna, zaspakajająca potrzeby odwiedzających je turystów. Składają się na nią m.in. liczne, ciekawe gospodarstwa agroturystyczne.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.