warmia24.pl miejscowościNadbrzeże

Nadbrzeże

Nadbrzeże (niem. Reimannsfelde) to przysiółek przystacyjny, mała osada nad Zalewem Wiślanym, położona w sołectwie Suchacz, gminie Tolkmicko, na trasie drogi wojewódzkiej nr 503 i czynnej sezonowo Kolei Nadzalewowej. Funkcjonuje tu mała przystań jachtowa, pełniąca funkcja bazy letniej elbląskiego Jacht Klubu. Z okolicznymi miejscowościami łączy osadę komunikacja autobusowa prowadzona przez przedsiębiorstwo PKS i firmy prywatne.

Nadbrzeże zwraca uwagę walorami przyrodniczymi i ciekawą historią. Położone jest na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej znanego z wielkiej różnorodności form ukształtowania terenu oraz bogactwa świata flory i fauny. Równie wyjątkowy jest akwen Zalewu Wiślanego, który oprócz walorów krajobrazowych stwarza dobre warunki dla żeglarstwa i innych sportów wodnych.

W XIX i na początku XX wieku Nadbrzeże było aktywnym kurortem uzdrowiskowym. Mieścił się tu dom zdrojowy z wodami leczniczymi, zbudowany w 1842 roku. Na początku XIII wieku, z inicjatywy komtura Konrada von Lichtenhayn powstał tu młyn, pracujący na potrzeby okolicznych osad: Pagórki, Próchnik, Łęcze, Kamionek Wielki. W 1892 roku odkryto w pobliżu cegielni w Nadbrzeżu kości zwierząt i szczątki naczyń z neolitu, świadczące o istnieniu na tym terenie osady neolitycznej.

W czasie II wojny światowej, na obszarze cegielni funkcjonował podobóz Hopehill hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Ku pamięci jego ofiar postawiono pomnik, przy którym co roku organizowane są uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Zlotu Pamięci Narodowej. Przez lata teren wokół przystani w Nadbrzeżu użytkowany był wyłącznie przez żołnierzy z jednostki elbląskiej, pod koniec lat 80-tych zaś ponownie stał się dostępny dla cywilnych turystów i żeglarzy. W latach 2007-2008 port został wyremontowany – pogłębiony i oczyszczony. Po zachodniej stronie jego basenu utworzono również nową przystań żeglarską, użytkowaną przez Jacht Klub Elbląg. Przy porcie znajduje się miniośrodek wypoczynkowy (Wojskowy Ośrodek Wypoczynkowy), złożony z kilku domków, budynku administracyjnego z bufetem, charakterystycznych namiotów służących za jadalnie i pawilonu sanitarnego.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.